Motoroptimering

 

Sedan bilens uppfinning har både tillverkare och bilentusiaster strävat efter att uppgradera motorer för att uppnå högre effekt och lägre förbrukning.

Genom åren har tekniken i motorerna utvecklats och förfinats. Bilentusiaster och motorsporten generellt har alltid varit pionjärer inom utvecklingen och har bidragit stort.

Vid design och konstruktion av moderna bilar måste biltillverkarna ta hänsyn till olika länders och marknaders förhållande där fordonen kommer att säljas. Aspekter som beaktas är bl.a. bränslekvalitet, klimatförhållanden, miljökrav, skattekrav, försäkringsregler, maximal cylindervolym och effekt etc. Det är även vanligt förekommande att identiska motorer från samma tillverkare har olika effekt och pris för att på så sätt tilltala olika användargrupper samt regler. Begränsningarna består enbart i mjukvaran.

Samtliga dessa faktorer bidrar till att biltillverkarna blir tvungna att kompromissa avseende motorns prestanda och kapacitet för att på så sätt täcka in kraven för samtliga marknader.Detta resulterar oftast i att motorns verkliga prestanda förblir underdimensionerad och att det lämnar gott om utrymme för förbättring. Det är detta utrymme som vi utnyttjar då vi i Sverige har ett bra klimat samt bränslekvalitet.

Dagens moderna bilar har avancerade elektriska system och mjukvaror som styr hur motorn arbetar. Grovt förenklat kan man säga att moderna bilar uppnår högre effekt antigen genom en omprogrammering av motorstyrdonets mjukvara (mappning) eller genom att använda sig av effektbox/dieselbox. Båda sätt antigen med eller utan ändring av motorns komponenter så som insug, avgassystem, turbo etc.

Mappning

Vi motoroptimerar enbart genom mappning. Detta innebär en finjustering av programvaran i motorns styrdon, eller motorns så kallade hjärna. Genom att t.ex. justera bränsle, luft och laddtryck så ändras motorns karaktär och prestanda. Ändringen består av mer effekt och vridmoment vilket oftast leder även till bränslebesparing genom en effektivare förbränning, samt en möjlighet att använda den nya kraften på ett bättre

En mappning ger alltid en bättre gång och effekt och säkerställer att samtliga system i fordonet arbetar optimalt till skillnad från en trimbox/dieselbox.

Vi mappar på två olika sätt: antigen via OBD uttaget eller genom att ta ut motorns styrdon för att programmera den på bänk. Givetvis strävar vi efter att göra samtliga bilar via OBD, men vissa kräver att styrdonet tas ut ur fordonet.

 

Trimbox / Dieselbox

Detta är något som vi inte arbetar med då en box kan aldrig bli lika bra som riktig mjukvara. Boxens huvudsakliga uppgift är manipulering av motorns dator och grovt förenklat kan man säga att boxen enbart lurar datorn till att producera ett högre
Detta är inte bra av flera anledningar. Ett alldeles för högt uppställt bränsletryck kan vara direkt skadligt för motorn. Även fordonets övriga system som t.ex. antisladd, diffbroms etc kommer inte att fungera optimalt som med en riktig programmering av motorns dator. Detta beror på att det skiljer sig mellan det som motorstyrdonet tror är rätt effekt och den nya verkliga effekten som uppstår på grund av manipulation med trimbox. Den informationen som förmedlas till övriga system blir då missvisande och systemen arbetar inte optimalt.

Användning av trimbox kan även leda till andra problem så som felkoder, missvisande bränslesiffror i färddatorn, tidigare igensatt partikelfilter etc.

De olika optimeringsstegen

Nedan följer en allmän beskrivning av de olika stegen.

ECO optimering är omprogrammering av motorns styrdon där störst fokus läggs på att minska bränsleförbrukningen. Förbrukningen minskar i regel mellan 10% och uppemot 20%. Motorn får en trevligare karaktär med högre vridmoment i botten.Denna typ av motoroptimering passar bäst för den som kör mycket och som gärna vill spara in på bränslekostnader. Bäst resultat fås på dieseldrivna fordon.

Steg 1 är den mest populära motoroptimeringen. Denna består av mjukvara som anpassas för högre effekt och vridmoment för att uppnå de utlovade siffrorna. Resultatet är en klart piggare motor utan högre slitage.
Denna typ av motoroptimering passar bäst för den som vill han en piggare bil utan att behöva göra några fysiska förändringar på fordonet.

Detta är en mer aggressiv motoroptimering för att uppnå högre effektsiffror än steg 1. Detta kräver viss ändring av hårdvara på fordonet. Vanligtvis byts insug och avgassystem för att skapa ett bättre luftflöde in och ut från motorn.
Denna typ av motoroptimering passar bäst för den som vill ha en väsentligt piggare bil och som även vill göra mindre fysiska förändringar på fordonet.

Detta är den mest aggressiva motoroptimeringen där fokus ligger på att frigöra fordonets maximala potential – släpp lös vilddjuret! Steg 3 kräver vanligtvis utbyte av flera komponenter som insprutare, tändstift, insug, avgassystem, turbo, intercooler, etc. Denna typ av motoroptimering passar bäst för dem som vill frigöra fordonets maximala potential och som är villiga att göra omfattande fysiska förändringar.

Vi har möjlighet att omprogrammera VAG växellådor av olika modeller, främst DSG och S-tronic ( DQ200 / DQ250 / DQ250 MQB / DQ500 / DQ500 MQB / DL501 med flera).

Vanligt förekommande ändringar:
Ändra vridmoment begränsningen
Justera kraft på cylindrarna som håller lamellerna
Växlingstid – hur snabbt lådan växlar
Växlingspunkter – vid vilket varvtal lådan skall växla
Ändra varvstopp (RPM limit)
Aktivera Launch Control för bilar som inte har det original
Aktivera Launch Control för bilar som inte har det
Växlingspunkter – vid vilken hastighet växellådan ska växla
Ändra varvstopp (RPM-gräns)
Aktivera Launch Control för bilar som inte har originalet