FAQs

Läs mer om motoroptimering här

Innan arbetet påbörjas analyserar vi dina behov och önskemål. Därefter provkörs och undersöks fordonet för att säkerställa rätt förutsättningar och att det inte föreligger några fel. Utifrån dina önskemål tar vi fram och skriver in ny skräddarsydd mjukvara. Därefter provkörs bilen för att säkerställa optimalt resultat. Observera att vi alltid utgår från original mjukvara.

En motoroptimering tar 3-7 timmar. Först går vi igenom dina behov där vi tillsammans bestämmer oss för typ av optimering. Därefter undersöks bilen noggrant för att säkerställa att inga fel föreligger. Efter detta läser vi ut mjukvaran som finns i fordonet  och skräddarsyr utifrån den en ny mjukvara som därefter skrivs in. Framtagning av mjukvara sker med beaktning av bil och önskemål och är en viktig del av processen – vi stressar inte och ser till att göra det rätt.

Garantier

Vi lämnar 2 års garanti på att bilens motorstyrdon inte har tagit skada av optimeringen.

Om fordonet uppdateras med ny mjukvara under ordinarie service på märkesverkstad så skriver vi in ny mjukvara kostnadsfritt första gången (förutsatt att tillverkaren inte har infört begränsningar i den nya mjukvaran). Därefter debiterar vi halva ordinarie priset.Vi lämnar 2 års garanti på att bilens motorstyrdon inte har tagit skada av optimeringen.

OBS: Coro Tuning lämnar ingen garanti på motor eller drivlina.

Juridiskt ansvar

Köparen själv ansvarar för att ta reda på vad som gäller för det berörda fordonet gällande motor-och drivlinegaranti från fabrik, fordonets försäkringsvillkor och regler avseende motoroptimering. Coro Tuning tar inget juridiskt ansvar för skador på drivlina efter motoroptimering, utebliven ersättning från fordonstillverkare/märkesverkstad/försäkringsbolag eller liknande. Köparen själv ansvarar för att fordonet är i bra skick, före och efter optimeringen. Kunden är medveten om att högsta rekommenderade intervall för oljebyte är högs 15000 km, vare sig fordonet är optimerat eller ej.

2 veckors öppet köp

Om problem eller missnöje uppstår har kunden möjlighet att återställa optimeringen till original inom 2 veckor. Kunden skall ta kontakt med Coro Tuning snarast möjligt och framföra sitt klagomål, senast inom 14 dagar. Köpet är bindande så länge kunden inte har kontaktat och återställt fordonet inom 14 dagar.

Garantin omfattar missnöjdhet avseende skäliga invändningar som tex fel på motor efter optimering, påtagliga fel på motor och drivlina, “bil som inte går rent” etc.

Garantin omfattar inte missnöjdhet avseende bränsleförbrukning för steg1-3 program då dessa program fokuserar på prestanda och effekt.

Garantin omfattar inte missnöjdhet avseende “förväntad känsla efter optimering” jämfört med upplevd känsla efter optimering. Om vi kan styrka utlovade effektsiffror med antigen dyno mätning och/eller accelerationstester före/efter så är köpet bindande.

Garantin omfattar inte missnöjdhet avseende övriga bilens komponenter som uppenbart inte kan relateras till en optimering, så som: elhissar, klimatanläggning, radio etc etc.

Fördelarna är många. En motoroptimering ger ökad körglädje, effektivitet men även lägre bränsleförbrukning. Omkörningar blir även mycket snabbare och säkrare.

Vår strategi är enkel – säker optimering före maximal effekt. Vi jagar inte maximal effekt på bekostnad av högre slitage av motor och drivlina. Vid normal körning av bilen innebär detta obefintligt ökat slitage.

Observera att aggressiv körning medför ökat slitage på drivlina oavsett om fordonet är motoroptimerat eller ej. Ha detta i åtanke, oavsett om du motoroptimerar eller ej.

Vi tävlar inte om att leverera högsta effektsiffror eller för den delen lägsta priser. Däremot antar vi mer än gärna utmaningen avseende säker motoroptimering. Vår strategi är enkel – säker optimering före maximal effekt. Vi jagar inte maximal effekt på bekostnad av högre slitage av motor och drivlina. Givetvis kan vi ta hänsyn till speciella önskemål i samråd med kunden.

Vi strävar alltid efter att optimera via OBD. Dock är det inte alltid möjligt för alla fordon, motorstyrdon eller versioner av mjukvara. Då det inte är möjligt att utföra via OBD måste vi ta ut styrdonet för programmering på bänk.

Utrustningen som vi använder för kommunikation med motorns styrdon utvecklas ständigt. Med varje ny uppdatering tillkommer nya fordon samt nya möjligheter för motoroptimering via OBD.

Vi arbetar ständigt med att uppdatera vår databas. Kontakta oss om ditt fordon inte finns med på listan.

Du väljer det som passar dina önskemål bäst. Läs mer om olika alternativ här

Från våra erfarenheter så är detta inget som märkesverkstäderna aktivt tittar efter. Möjligheterna för att undersöka detta varierar beroende på modell av motorstyrdon. Det är vanligt att en verkstad kan enbart se att styrdonet har programmerats om vid något tillfälle, utan att för den delen veta vilken typ av programmering det handlar om.

Det kan hända att märkesverkstaden vill uppdatera mjukvaran till en nyare version. I detta fall försvinner motoroptimeringen. Man har som kund rätt att neka uppdatering av mjukvaran. Om uppdatering trots allt sker så kan vi skriva in ny mjukvara kostnadsfritt första gången. Därefter debiterar vi halva ordinarie priset.

Bilprovningen har inga möjligheter att undersöka om fordonet är motoroptimerat eller ej.